Volkan Konak - Ayletme Beni - Akor
Zorluk: Kolay Version: 1 Kapo: 1 İçerik: Akor
Tranpose
Em   Dm   Em G   Dm   Em 
Şu karşı ki dağda lambalar yanar,
Em Dm Em G Dm Em
Şu karşı ki dağda lambalar yanar,

Am Em F Em Dm F Em
Lambanın şavkına da fadimem, sevgilim yazar
Am Em F Em Dm F Em
Lambanın şavkına da fadimem, sevgilim yazar

Em Dm Em G Dm Em
Ayletme beni, söyletme beni.
Em Dm Em G Dm Em
Ayletme beni, söyletme beni.

Am Em F Em Dm F Em
Alçak yüksek tepede fadimem, bekletme beni
Am Em F Em Dm F Em
Alçak yüksek tepede fadimem, bekletme beni.

Em Dm Em G Dm Em
Şu karşı ki dağda kuzular meler
Em Dm Em G Dm Em
Şu karşı ki dağda kuzular meler

Am Em F Em Dm F Em
Kuzu sesi değil de fadimem, ömürler biter
Am Em F Em Dm F Em
Kuzu sesi değil de fadimem, ömürler biter

Em Dm Em G Dm Em
Ayletme beni, söyletme beni
Em Dm Em G Dm Em
Ayletme beni, söyletme beni

Am Em F Em Dm F Em
Alçak yüksek tepede fadimem, bekletme beni
Am Em F Em Dm F Em
Alçak yüksek tepede fadimem, bekletme beni

-