Kazım Koyuncu - Hayde - Akor
Zorluk: Kolay Version: 1 Kapo: 1 İçerik: Akor
Tranpose
Cm Eb Cm
Hayde gidelum hayde, hayde gidelum hayde, hayde gidelum hayde
Cm Eb Cm
Dağa karayemişa, dağa karayemişa, dağa karayemişa
Cm Eb Cm
Elun nişanlisina, elun nişanlisina, elun nişanlisina
Cm Eb Cm
Ben nasil deyim hayde, ben nasil deyim hayde, ben nasil deyim hayde
Cm Eb Cm
Çiktum çami budadum, çiktum çami budadum, çiktum çami budadum
Cm Eb Cm
Endurdum yarisina, endurdum yarisina, endurdum yarisina
Cm Eb Cm
Boyle sevdami olur, boyle sevdami olur, boyle sevdami olur
Cm Eb Cm
Girsun yerun dibina, girsun yerun dibina, girsun yerun dibina

Cm Eb Cm
Kizilağaç fidani, kizilağaç fidani, kizilağaç fidani
Cm Eb Cm
Tepeden budanur mi, tepeden budanur mi, tepeden budanur mi
Cm Eb Cm
İnsan sevduği yardan, insan sevduği yardan, insan sevduği yardan
Cm Eb Cm
Bu kadar utanur mi, bu kadar utanur mi, bu kadar utanur mi
Cm Eb Cm
Endum dere duzina, endum dere duzina, endum dere duzina
Cm Eb Cm
Aşlamayi aşladum, aşlamayi aşladum, aşlamayi aşladum
Cm Eb Cm
Sevdaluk eyi şeydur, sevdaluk eyi şeydur, sevdaluk eyi şeydur
Cm Eb Cm
Ben da yeni başladum, ben da yeni başladum, ben da yeni başladum

-