Facebook Twitter

' Bateri Dersleri ' Kategori Yazıları

Bateri Temel Ders 1

Bateri Temel Ders 1

Ses :

Ses, cizimlerin titreşmesi sonucu oluşur.
Bu titreşimlerin yarattığı dalgalar bir aracı tarafından(hava,su,metal,vs)
taşıdıktan sonra kulak tarafından algılandığı da biz de sesi işitiriz.

Titreşimler düzenli ise işittiğimiz ses "müzikal sestir".
Düzensiz titreşimlerle ise "gürültü" ortaya çıkar.