Facebook Twitter

Müzik Terimleri Sözlüğü – A –

Müzik Terimleri Sözlüğü – A –

Müzik hayatımızdaki en önemli yerlerden birine sahiptir. Peki müzik dinlemenin yanında müzik ile ilgilenen kişiler müzikteki terimleri eminim ki duymuşlardır. Peki bu terimlerin anlamları hakkında en ufak bir bilgiye sahip miyiz? Sahip değilim diyorsanız işte size “A” harfinden başlayarak müzik terimlerini ve anlamlarının yazılı olduğu bir metin sunuyorum. Keyfini sürün…

Müzik ile ilgili “A” Harfi ile başlayan terimler ve anlamları aşağıdaki gibidir:

——————————————————————————————–

A   La.
Abaissement (Fr.) Ses Düşmesi.
Abaisser (Fr.) Bir parçanın veya çalgının tonunu düşürmek, kalınlaştırmak, indirmek.
A battuda (İt.) Ölçüde.
Abbandonamente (İt.) Tartıma bağlı olmadan.
Abbandonavolmente (İt.) Tartıma bağlı olmayan bir deyi ile.
Abbandonandosi (İt.) Tartımı düşünmeksizin.
Abbandono (İt.) Tartımın bağlayıcılığını bırakarak.
Abbasamento (İt.) İnerek, indirerek.
Abbasamento di mano (İt.) Dokunçlu çalgıda (piyano, org) bir elin öteki el altından çaprazlanacağı.
Abbasamento di voce (İt.) Sesi indirmek (insan sesi için).
Abbassando (İt.) İndirerek, azaltarak.
Abbelimini (İt.) Süslemeler, süs notaları.
A.b.c.dieren (Al.) Ses eğitiminde, öğretiminde notaları harflerle seslendirerek.
Abendmusik (Al.) Akşam müziği.
Abertura (İsp.) Uvertür bkz. Ouverture.
Abgebrochene kadenz (Al.) Kesik durgu (kadans).
A bocca chiusa (İt.) Burun sesiyle, ağız kapalı olarak söyleyerek.
Aboyer (Fr.) Akor dışı sesler.
Abrégé (Fr.) Özetlenmiş, kısaltılmış.
Abréviations (Fr.) Kısaltmalar.
Abridge (İng.) Kısalt, özetle.
Abridgement (İng.) Kısaltma, özetleme.
Absolute (Al.) Yalın, salt, programsız.
Absolute musik (Al.) Salt müzik, betimleme ve tasımlama öğelerinden yoksun olan müzik.
Absolute pitch (İng.) Bir sesi tam olarak söyleme ve duyma yeteneği.
Absorption (Fr.) Emme (akustikle ilgili).
Abstossen (Al.) Kesik kesik çalış.
Abwaerts steigende stute (Al.) İnici dizi.
Abwechseln (Al.) Değiştirmek, değiştirme.
A cappella (İt.) 1) Kilise müziğinde bir tür adı. 2) “Yalnız koro için” anlamında, çalgı eşliğinde değil.
A capriccio (İt.) İsteğine bağlı bir yorumla.
Acc (İt.) Accompagnamento’ nun kısaltması.
Accarezzevole (İt.) Okşayarak.
Accel (İt.) Accellerando’ nun kısaltması.
Accelerando (İt.) Çabuklaştırarak.
Accelerare (İt.) Çabuklaştırmak.
Acceleratemente (İt.) Çabuklaştırarak.
Accelarato (İt.) Çabuklaşarak.
Accélérer (Fr.) Çabuklaştırmak, hızlandırmak.
Accent (Fr.) Vurgu.
Accentare (İt.) Vurgulayarak.
Accentato (İt.) Belirgin biçimde.
Accentuare (İt.) Vurgulayarak, belirgin biçimde.
Accentuate (İng.) Vurgula.
Accentuation (Fr.) Vurgulama.
Accentuato (İt.) Belirgin biçimde.
Accentuer (Fr.) Vurgulamak.
Acciaccare (İt.) Çarpmak.
Acciaccato (İt.) Özensiz, ince olmayan, sert.
Acciacctura (İt.) 1) Dokunçlu ya da telli çalgılarda uygun seslerinin ardıllanması. 2) Çarpma.
Accident (Fr.) Değiştirme, değişim.
Accidental (İng.) Geçici değiştirme işareti.
Accidentals (İng.) Değiştirme işaretleri.
Accidents (Fr.) Değiştirme işaretleri.
Acclaim (İng.) Alkışlamak.
Acclamation (Fr.) Alkış.
Acclame (Fr.) Alkışlamak.
Accolade (Fr.) Kaş, iki dizeği ( alt alta ) birleştiren işaret.
Accompagnament (Fr.) Eşlik.
Accompagnamento (İt.) Eşlik.
Accompagnare (İt.) Eşlik etmek.
Accompagnateur (Fr.) Eşlik eden, eşlikçi.
Accompagnato (İt.) Eşliğinde.
Accompagnatore (İt.) Eşlik eden, eşlikçi.
Accompagné (Fr.) Eşliğinde.
Accompagner (Fr.) Eşlik etmek.
Accompanamiento (İsp.) Eşlik.
Accompanar (İsp.) Eşlik etmek.
Accompanied (İng.) Eşliğinde.
Accompaniment (İng.) Eşlik.
Accompanist (İng.) Eşlik eden, eşlikçi.
Accompany (İng.) Eşlik et.
Accord (Fr.) Uygu (akor), en az üç sesin bir anda duyulması.
Accordamente (İt.) Tek ses etkisi verecek nitelikte kaynaşmış iki ses.
Accordamento (İt.) Uyuşumlu.
Accordance (İt.) Uyum.
Accordando (İt.) Uyumlu düzenli (akortlu).
Accordato (İt.) Uyumlanmış, düzenlenmiş (akort edilmiş).
Accordare (İt.) Uyumlamak, düzenlemek (akort etmek).
Accordatore (İt.) Düzenleyici (akort eden).
Accord brisé (Fr.) Bir uygu seslerinin çabucak ardıllanışı (arpeji).
Accordé (Fr.) Uyumlanmış, düzenlenmiş (akort edilmiş).
Accorde arpeggiato (İt.) Bkz. Accord brisé.
Accorde gebrochen gespield (Al.) Arpejlenmiş uygu.
Accordéon (Fr.) Akordeon, körüklü dokunçlu bir çalgı.
Accorder (Fr.) Uyumlamak, düzenlemek (akort etmek).
Accordeur (Fr.) Uyumlayıcı (akort edici).
Accord fondamental (Fr.) Temel uygu (armonide).
Accordieren (Al.) Uyumlamak (akort etmek).
Accordion (İt.) Akordion.
Accordo (İt.) Uyum, düzen (akort).
Accordo fondamentale (İt.) Temel uygu (armonide).
Accordior (Fr.) Kurgaç, piyano uyum (akort) açkısı.
Accord parafait (Fr.) Beşli Uyguları.
Accord par substitution (Fr.) Yer değiştirimli uygu.
Accords de sixte (Fr.) Altılı uyguları.
Accouplement (Fr.) Birleştirme, çiftleştirme.
Accoupler (Fr.) Birleştirmek.
Accrescendo (İt.) Sesi gittikçe kuvvetleştirerek.
Accroc (Fr.) Asma.
Achough (Fr.) Aşk şarkıcısı, tar veya Ud (saz) eşliğinde söyleyen ozan.
Achtel, achtelnote (Al.) Sekizlik nota.
Achtel pause (Al.) Sekizlik Sus.
A cinque (Fr.) Beş sesli.
Acolouthia (Yun.) Kanon tipi eski bir dinsel müzik türü.
Acompanado (İsp.) Eşliğinde.
Acompanate (İsp.) Eşlik eden.
Acompaniment (İng.) Eşlik.
Acompaniment keyboard (İng.) Do – Fa arasındaki uygu (akor) ve bas eşlik tuşları (org için).
Acordado (İsp.) Uyumlanmış (akort edilmiş).
Acorde (İsp.) Uyum (akort).
Acorde arpeggiado (İsp.) Bkz, Accord brisé.
Acordo (İt.) Uygun (akor).
Acoustic (İng.) Ses ait, işitmeye ait.
Acoustics (İng.) Akustik Bkz. Acoustigue.
Acoustigue (Fr.) Akustik, ses fiziği, sesin fiziksel özeliklerini inceleyen bilim dalı.
Act (İng.) Rol yapmak, benzetlemek, iş eylem.
Acte (Fr.) Perde.
Action (Fr.) Operada ana konuyu oluşturan baş olgu. Oyundaki olaylar zinciri.
Actor (İng.) Erkek oyuncu.
Actress (İng.) Bayan oyuncu.
Acuda (İsp.) En ince ses.
Acustica (İt.) Akustik.
Acuta (İt.) En ince ses.
Acute (İng.) En ince ses.
Adagietto (İt.) Adagio değin ağır değil.
Adagio (İt.) Ağır başlı ve gösterişli bir deyi ile.
Adagio appassionato (İt.) Aşırı isteği, tutkuyu değişli bir adagio ile.
Adaigo assasi (İt.) Daha adagio.
Adaigo cantabile (İt.) Etkili bir ses deyisi ile adagio.
Adaigo di molta (İt.) Çok ağır.
Adaigo ma non troppo (İt.) Çok ağır değil.
Adaigo ma non troppo emolto cantabile (İt.) Çok ağır olmadan etkili bir ses deyisi ile.
Adaigo sosteunto (İt.) Ağır başlı belirgin bir deyişle.
Adagissimo (İt.) Adagio’ dan daha ağırca.
Adaptation (Fr.) Uyarlama.
Adaption (İng) Bkz. Transcription.
Adenda (İt.) Katıntı, eklilik.
Additional keys (İng.) Piyanoda beşinci sekizlinin en son sesleri.
Additionnels (Fr.) Değişik etkenlerle seslerde oluşan sonuç (akustik ile ilgili).
Adolcendo (İt.) Tatlı bir deyişle.
Addolarato (İt.) Acıklı, yaşlı bir deyişle.
Adirato (İt.) Kızgın, öfkeli bir deyi ile.
Ad lib. (İt.) Ad libitum’ un kısaltması.
Ad libitum (İt.) İsteğe yoruma bağlı olarak.
Adorno (İsp.) Süs, süsleme.
A douple flat (İng.) La çift bemol.
A douple sharp (İng.) La çift diyez.
Adufe (İsp.) Tef.
A – dur (Al.) La majör.
Aed (Yun.) Gezginci besteci ve şarkı okuyan, şarkıcı.
Aéde (Fr.) Bkz. Aed.
Aehnllich (Al.) Benzerleri.
A flat (İng.) La bemol.
Affabile (İt.) Güleç, aydınlık bir deyişle.
Affanata (İt.) Kaygılı.
Affanato (İt.) Tasalı, kaygılı bir deyi ile.
Affanaso (İt.) Kaygılı, tasalı.
Affanoso (İt.) Kaygılı, tasalı.
Affectvoll (Al.) Sevecen, içten bir deyi ile.
Affettato (İt.) Tutku, coşku dolu bir deyişle.
Affetto (İt.) Aşırı bir tutku deyisi ile.
Affetuoso (İt.) İçten, sevgiyle dolu bir deyişle.
Affettuosamente (İt.) Sıcak, cana yakın, tatlı bir deyiş ile.
Affinité (Fr.) Tondaşlık.
Affinités (Fr.) Tepki,ilgi (akustikle ilgili).
Afflitta (İt.) Üzgün, tasalı bir deyişle.
Afflitto (İt.) Kaygılı, üzgün bir deyişle.
Afflizione (İt.) Üzgün, acıklı yaslı bir deyişle.
Affrettando (İt.) Coşarak koşan bir çalışla.
Affrettamente (İt.) Sabırsız, koşan bir çalışla.
Affrettoso (İt.) Azıcık çabuklaştırarak.
Aficionado (İsp.) Amatör.
Afinador (İsp.) Uyumlayıcı (akort eden).
Afinar (İsp.) Uyumlamak (akort etmek).
A florid passage (İng.) Bkz. Roulade.
Agevole (İt.) Kıvrak, uçuyormuş gibi bir deyişle.
Agevolezza (İt.) Canlı, kıvrak atik bir deyişle.
Aggradevole (İt.) Hoş, sevimli.
Aggrappando (İt.) Arp yapıtlarında, ayakçağın kerteye takılacağını gösterir.
Aghanim (Fas.) Kamış, kaval. Çift kamışlı.
Agile (Fr.) Coşkulu, atılgan.
Agilmente (İt.) Canlı ve çevik bir deyişle.
Agitato (İt.) Atılgan, tez canlı bir deyişle.
Agitazione (İt.) Kışkırtılmış, hırçın bir deyişle.
Agité (Fr.) Atılgan, hareketli.
Agitirit (Al.) Taşkın, atılgan bir deyişle.
Agiustamente (İt.) Duyguları okşayan tatlı bir deyi ile.
Agnus dei (Lat.) Katolik kilise müziği, “Tanrını Kuzusu” demektir, Messe’ nin altıncı ve son bölümüdür.
Agreebla (İng.) Tatlı, hoş.
Agreebly (İng.) Tatlılıkla, hoş biçimde.
Agrément (Fr.) Yineleme, prova.
Agréments (Fr.) Süslemeler.
Agogik (Yun.) Hız, tempo derecelenişi. Belirli bir temponun, geçici olarak hızlanması veya ağırlaşması.
Agogique (Fr.) Bkz. Agogik.
Agones (Yun.) Yarışma biçiminde geçen genel oyunlar (müzik ve spor oyunları gibi).
Agregation (Fr.) Birçok sesi üst üste koyma, yazma. Birleştirme.
Agudo (İsp.) En ince ses.
A half (İng.) İkilik (birliğin yarısı).
Ahidus (Fas.) Şarkılı dans.
Ahwach (Fas.) Şarkılı dans (Fas’ın güney bölgesine özgü).
Aigue (Fr.) İnce, ince sesler.
Air (Fr.) Arya, hava.
Air a boire (Fr.) Ses için küçük beste.
Air de cour (Fr.) Çok sesli havaların, doğal yapısıyla yalnız ses ve luth için aktarımı.
Aire (İsp.) Arya.
Airs de chasse (Fr.) Av havaları, av sesleri.
Air varié (Fr.) Çeşitlemeli hava.
Ais (Al.) La diyez.
Aisis (Al.) La çift diyez.
Ais-moll (Al.) La diyez minör
Akkord (Al.) Uygu (akor) Akort.
Akordion (Al.) Akordion.
Akustik (Yun.) Sesin oluş ve yayılışını inceleyip öğreten bilim dalı.
Akzent (Al.) Vurgu.
Alala (İsp.) Bir İspanyol şarkısı.
Alala (Ar.) Bkz. Andalousie (Kuzey Afrika).
Al’ antica (İt.) Eski yöntemde.
Ala octava (İsp.) Bir sekizli üstten.
Alba, albada, alborada (İsp.) Şafak sökerken çalınan müzik, sabah müziği.
Alboka (İsp.) Eski bir çalgı.
Alboka   Eski bir üflemeli çalgı.
Al fine (İt.) Sona dek.
Algazaria (Port.) Sabah müziği.
Ali (Ar.) Bkz.Andalousie.
Al’ inglese (İt.) İngiliz üslubunda, yönteminde.
A libre aperto (İt.) Ezbere değil, notaya notaya bakarak.
A livre ouvert (Fr.) Ezbere değil, notaya bakarak.
Aliyin (Ar.) Bkz.Ali’nin çoğulu.
All (İng.) Bütün hep.
Alla breve (İt.) İki birlik notadan oluşan ölçü.
Alla burlesca (İt.) Güldürücü nitelikte.
Al, all, alla (İt.) Ölçü, nicelik takısı.
Al loca (İt.) İki yere anlamında.
All’ ongrese (İt.) Macar üslubunda, yönteminde.
All’ ottava (İt.) Bir sekizli yukarıdan, sekizlisine.
All’ ottava bassa (İt.) Bir sekizli aşağıdan.
Alla ballata (İt.) Ballat üslubunda, yönteminde
Alla caccia (İt.) Av havası üslubunda.
Alla camera (İt.) Oda müziği üslubunda.
Alla capella (İt.) Kilise müziği üslubunda.
Alla coda (İt.) Parçanın bitim bölümüne.
Alla dritta (İt.) Derece atlamaksızın, basamaklı bir ezgi çizgisini tanımlar.
Alla marcia (İt.) Marş gibi, yürüyüş temposunda.
Alla militare (İt.) Askeri üslupta.
Alla moderna (İt.) Çağdaş, yeni üslupta.
Alla palestrina (İt.) Palestrina üslubunda.
Alla polacca (İt.) Polonez üslubunda.
Alla quinta (İt.) Beşli aralığında.
Alla russa (İt.) Rus üslubunda.
Alla scozzese (İt.) İskoç üslubunda.
Alla siciliana (İt.) Sicilya üslubunda.
Alla stretta (İt.) Sıkıştırarak, acele ederek.
Alla tedesca (İt.) Alman üslubunda.
Alla turca (İt.) Türk üslubunda, yönteminde.
Alla ungarese (İt.) Macar üslubunda.
Alla veneziana (İt.) Venedik üslubunda.
Alla zingara (İt.) Çingene üslubunda, yönteminde.
Alla zingarese (İt.) Çingene üslubunda.
Alla zoppa (İt.) Senkoplu bir deyişle.
Allargando (İt.) Tartımı genişletip ağırlaştırırken, sesin kuvvetini artırarak.
Alle (Al.) Hep birlikte, hep beraber.
Allegramente (İt.) Orta çabuklukla.
Allegrettiono (İt.) Allegretto’ dan yavaşça.
Allegretto (İt.) 1) Çabucak, ancak allegro dek değil 2) Sanat ya da senfoninin bu hızdaki bölümünün adı Metronom (104-120).
Allegretto grazioso (İt.) Çabukça ve ince bir deyişle.
Allegreto moderato (İt.) Orta çabuklukta.
Allegreto scharzando (İt.) Sevinçli, güleç bir çabuklukla.
Allegreto villereccio (İt.) Çabukça, ancak çobanlama bir deyiyi yansıtarak.
Allegreto vivace (İt.) Daha kıvrak ve çabuk olarak.
Allegrezza (İt.) Sevinç dolu bir deyişle.
Allegria (İt.) Sevinçli bir deyişle.
Allegrissimo (İt.) Allegro’ dan daha çabuk ve kıvrak.
Allegro (İt.) 1) Sevinçli, kıvrak, Parlak ve çabuk. 2) Sonat, senfoni, konçerto gibi yapıtlarda bir bölümün adı. Metronom (132-144).
Allegro aber nioht zehr (Al.) Allegro değin çabuk değil.
Allegro agitato (İt.) Tez canlı, çabuk bir deyişle.
Allegro animato (İt.) Canlı, coşkun, çabuk bir deyişle.
Allegro appassionato (İt.) Tutku dolu çabuk deyişle.
Allegro assai (İt.) Daha canlı , daha kıvrak ve daha çabuk bir çalışma. Metronom (144-160).
Allegro ben ritmato (İt.) Tartıma en uygun çabuklukta.
Allegro brillante (İt.) Çabuk ancak parlak bir deyişle.
Allegro brioso (İt.) Coşkulu, sürükleyici, Çabuk bir deyişle.
Allegro comodo (İt.) Çabuk ancak kaygısız bir çalışma.
Allegro con fuoco (İt.) Görkemli, ateşli bir deyişle.
Allegro deciso (İt.) Canlı, çabuk ancak kararlı bir çalışma.
Allegro feroce (İt.) Çabuk ve yırtıcı bir deyişle.
Allegro di bravura (İt.) Çabuk ancak alkış toplayıcı gösterişli bir deyişle.
Allegro fiero (İt.) Çabuk ancak övünçlü bir deye ile.
Allegro frenetico (İt.) Çabuk ve kızgın bir deyişle.
Allegro furioso (İt.) Çabuk ancak çok kızgın ve öfkeli bir deyişle.
Allegro giusto (İt.) Çabuk ancak durgun bir deyiye uygun olarak.
Allegro impetuoso (İt.) Sert ve çabuk bir çalışma.
Allegro maestoso (İt.) Çabuk ve görkemli bir deyişle.
Allegro ma non tanto (İt.) Allegro dek çabuk değil.
Allegro ma non troppo (İt.) Allegro dek çabuk değil.
Allegro marziale (İt.) Çabuk ancak savaşçı bir deyi ile.
Allegro moderato (İt.) Orta çabuklukta.
Allegro molto (İt.) Daha canlı, daha çabuk.
Allegro risoluto (İt.) Dayanıklı ve canlı bir çabuklukta.
Allegro scharzando (İt.) Çabuk ancak sevinçli bir deyi ile.
Allegro sciolto (İt.) Sıkıştırmadan, geniş ve çabuk.
Allegro spiritoso (İt.) Çabuk ancak ince, anlamlı bir deyi ile.
Allegro tranquillo (İt.) Durgun bir çabuklukla.
Allegro veloce (İt.) Sevimli bir çabuklukla.
Allegro vivace (İt.) Çok canlı ve çabuk bir çalışıla Metronom (160-168).
Allegro vivo (İt.) Pek çok çabuk.
Allein (Al.) Solo, yalnız.
Alleluia (Lat.) Dinsel törenlerde okunan Zebur ilahisi “Allah’a şükür.”
Alleluiatique (Fr.) Alleluia ile ilgili, yönetiminde.
Allemanda, allemanna (İt.) Eski bir dans biçimi.
Allentado (İt.) Yavaşlayarak.
Allentamento (İt.) Yavaşlatarak, hızı keserek.
Allentando (İt.) Yavaşlatarak.
Allentare (İt.) Yavaşlatarak, hızı keserek.
Allentato (İt.) Yavaşlatarak.
Alle seiten (Al.) Bütün yaylılar.
Alliterate (İng.) Aynı sesi yinelemek.
Alliteration (ing.) Aynı sesi yenileme.
Allitêration (Fr.) Sık sık aynen yinelenen, nakarat.
Alliterative (İng.) Aynı sesin yinelendiği parçaya ait.
Allmaehlich (Al.) Yavaş yavaş.
Alma redemptoris (Lat.) Meryem ana için büyük ilahi.
Alloca (İt.) İlk yere anlamında.
Alloco (İt.) Onun yerine.
All’ongrese (İt.) Macar üslûbunda, yönteminde.
All’ottava (İt.) Sekizlisine.
All’ottava (İt.) Bir sekizli yukarıdan, sekizlisine.
All’ottava bassa (İt.) Bir sekizli aşağıdan.
Allzugleich (Al.) Hep birlikte.
A l’octave (Fr.) Sekizlisine, bir sekizli üsten.
Alpenhorn (İng.) Bkz. Cor alpin.
Alphabet musical (Yun.) Müzik alfabesi. Harfli sistemde C (do), D (re), E (mi), F (fa), G (sol), A (la), B (si), olarak gösterilirdi.Yalnız Almanlar B (si bemol) olarak kullandılar.Yüzyıllar içinde değişik harflerin kullanıldığı da görülmüştür.
Alphorn (Al.) Bkz. Cor alpin.
Al piacere (İt.) İsteğe bağlı, gezinir gibi bir yorumlama.
Al rigore di tempo (İt.) Tartımı çabuklaştırarak.
Al rovescio (İt.) Aksine, tersine.
Al seg. (İt.) Al segno’nun kısaltması.
Al segno (İt.) Senyö işaretine dön.
Al signo (İsp.) Senyö işaretine.
Al solito (İt.) Bilindiği gibi, her zamanki üslupta.
Alteracion (İsp.) Değiştirme, değişimli.
Alterasion (İng.) Değiştirme, değişim.
Altération (Fr.) Değiştirme, değişim.
Alteration harmonique (Fr.) Armonik değiştirim.
Alterato (İt.) Değiştirilmiş.
Alterazione (İt.) Değiştirme değişim.
Altéré (Fr.) Değişimli, değiştirilmiş.
Altered (İng.) Değiştirilmiş.
Altérer (Fr.) Değişimlemek.
Alternamenete (İt.) Yinelenen bölümün sırayla, nöbetleşe çalınabileceği.
Alternando (İt.) Nöbetleşe çalış.
Alternation (İng.) Karşılıklı, nöbetleşe. Dinsel törende karşılıklı okumalar.
Alternativo (İt.) Yinelenen bölümün nöbetleşe çalınabileceği.
Alternar (İsp.) Değiştirmek.
Alternare (İt.) Değiştirmek.
Altieramente (İt.) Görkemli, debdebeli bir deyişle.
Altissimo (İng.) Çok ince.
Altist (Al.) Viyola çalıcısı.
Altista (İt.) Viyola çalıcısı.
Altiste (Fr.) Viyola çalıcısı.
Alto (İt.) 1) En kalın kadın veya çocuk sesi. 2) Soluklu alışımlı bir çalgı. 3) Keman ailesinden bir çalgı.
Alto – basso (İt.) İtalyan vurmalı bir halk çalgısı.
Alto klarinette (Al.) Alto klarnet.
Altoplayer (İng.) Viyola çalıcısı.
Altra volta (İt.) Yineleme.
Altstimme (Al.) Alto sesi.
Altus (Lat.) Bkz. Alto.
Always connected (İng.) Bkz. Sempre legato.
Alz.   Alzamento’nun kısaltması.
Alzamento (İt.) Yükseltiş.
Alzamento di mano (İt.) Dokunçlu çalgılarda.(piyano, org), bir elin öteki el üstünde çaprazlanacağı.
Alzando la mano (İt.) Eli kaldırarak, yükselterek.
Amabilita (İt.) İçten, sevimli bir deyişle.
Amabile (İt.) Sevimli, cana yakın bir deyişle.
Amarazza (İt.) Acılı bir deyişle.
Amarevole (İt.) Üzüntülü, acılı bir deyişle.
Ameteur (Fr.) Amatör.
Amateurish (İng.) Amatör, acemi işi.
Ameteurisme (Fr.) Amatörlük.
Amative (İng.) Tutkulu.
Ambidter (İng.) İki elini eşit biçimde kullanan.
Ambidexterity (İng.) İki elini eşit biçimde kullanabilme becerisi.
Ambidextrous (İng.) İki elini eşit biçimde kullanabilen.
Ambitus (Fr.) Ses sınırı, bir ezginin en kalın ile en en ince sesi arasında dolaşma , gezinme.
Ambon (Yun.) Eski kiliselerde koro bölümü yanında İncil’in okunduğu yüksek kürsü.
Ambrosien (Fr.) Ambaos şarkısı.
Ame (Fr.) Can direği (yaylı çalgılarda).
Amiable (İng.) Sevimli hoş.
Amiably (İng.) Sevimli hoş biçimde.
A-mi-la veya a-la-mi-re   Altılı aralığında solfej çalışması.
Amiss (İng.) Fena, yanlış, kusurlu.
A-moll (Al.) La minör.
Amor (Lat.) Aşk.
Amorevole (İt.) Sevgi dolu, okşayıcı bir deyi ile.
Amorevolmente (İt.) Tutkulu, sevgi dolu bir deyişle.
A morging-music (İng.) Sabah müziği.
Amorosamente (İt.) Tutkulu bir deyişle.
Amoroso (İt.) Büyük bir sevgiyle, sevdalı bir deyişle.
Amorous (İng.) Aşık.
Amorously (İng.) Aşıkâne.
Amour (Fr.) Aşk.
Amoureusement (Fr.) Bkz.Amoroso.
Amuse (İng.) Eğlendirme.
Amusement (İng.) Eğlence.
Amusie (Fr.) Müzik yeteneğinden yoksunluk, müzik dışı.
Amusing (İng.) Eğlenceli.
Amusingly (İng.) Eğlenceli biçimde.
Amusique (Fr.) Müzikten hoşlanmayan.
Anacrouse (Fr.) Eksik ölçü, ilk ölçünün eksik bir ‘vuruşla başlaması, bu eksiklik parçanın veya bölümün sonunda ‘mutlaka tamamlanır.
Anacruse (İt.) Eksik ölçü.
Anacrusis (İsp.) Eksik ölçü.
Analyse (Fr.) Çözümleme.
Analysis (İng.) Çözümleyen.
Analyst (İng.) Çözümleyen.
Analyze (İng.) Çözümlemek.
Anapeste (Yun.) Eski bir (iki kısa bir uzun) tartım biçimi.
Anarmonia (İt.) Uyumsuz.
Anche (Fr.) Kamış.
Ancia (İt.) Kamış.
Ancora (İt.) Bir daha.
Ancora una volta (İt.) Bir kez daha.
And (İng.) Ve, de, ile.
Andolousie (Fr.) Arap müziği kaynaklı İspanyol halk müziği.
Andamente (İt.) Sakin, durgun bir deyi ile.
Andamento (İt.) Yürüyüş, yöneliş, gezinti.
Andante (İt.) Ağırca çalış. 2) Sonat, senfoni v.b. Yapıtlarının ağır bölümünün adı.Metronom (66-72).
Andante cantabile (İt.) Duygulu anlamlı bir şarkı söyler gibi.
Andante can moto (İt.) Andante’den azıcık daha canlı.
Andante espressivo (İt.) Duygu, anlam katılan bir deyişle. andante.
Andantamente (İt.) Andante’yi andıran bir deyişle.
Andante moderato (İt.) Ölçülü, orta bir çalışma andante.
Andante molto (İt.) Çok ağır çalışla.
Andante religioso (İt.) Dinsel bir deyişle.
Andante sostenuto (İt.) Belirgin, belirten bir tutumla.
Andantino (İt.) Andante’den hızlıca.
Andantino espressive (İt.) Andante’den ağırca, duyguyu bir deyişle.
Andantino mosso (İt.) Canlı bir andantino.
Andare (İt.) Ağırlaşmak.
An aeghth (İng.) Sekizlik.
Anew (İng.) Yeniden, bir daha.
Anqelique (Fr.) Eski telli bir çalgı.
Angemessen (Al.) Doğur, tam, yanlışsız.
Anglaise (Fr.) Eski bir dans.
Anglican (İng.) İngiliz kilisesine mensup, ait.
Angoscîa (İt.) Canlı, yaslı.
Angosciosamento (İt.) Acılı yaslı olarak.
Angoscioso (İt.) Acılı, yaslı, karamsar bir deyişle.
Anharmoniuqe (Fr.) Armonisiz.
Anima (İt.) Derin bir anlam vererek.
Animando (İt.) Canlandırarak.
Animato (İt.) Kendini kaptırmış bir coşkuyla Metronom (120-132).
Animato ma mon troppo (İt.) Canlı, coşkulu, ancak çok değil.
Animé (Fr.) Canlı ve coşku dolu bir deyişle.
Animo, animoso (İt.) Derin bir anlam vererek.
Anmut (Al.) İyilik anlamı vererek.
Anmutig (Al.) İyilik sever bir deyişle.
Anneau (Fr.) Boehm’ün gerçekleştirdiği mekanizma (flüt ve klarinette).
Annulaire (Lat.) Elin dördüncü parmağı.
Anonyme (Fr.) Adı bilinmeyen.Yaratıcısı bilinmeyen.
Anspruchlos (Al.) Alçak gönüllü , katkısız bir deyişle.
Antécédant (İng.) Öncül, ilk tem.
Antécédence (İng.) Öncelik.
Antécédent (Fr.) Öncül, kılavuz, ilk tem, ana tema.
Antecendente (İsp.) Öncül ilk tem.
Antecedently (İng.) Önceden.
Antefena (Lat.) Bkz. Anthem.
Antefn (İng.) Bkz. Anthem.
Anthem (Yun.) Dinsel beste türü.
Anticipacion (İsp.) Önceden alış.
Anticipation (Fr.) Önceden, acele eden tutumlu, evme . Erken alış, bir sesi ya da uyguyu zamanından önce duyuruş.
Anticipazione (İt.) Önceden alış verme.
Antidactyle (Fr.) Bkz. Anapeste.
Antienne (Fr.) Bkz. Anthem.
Antimetrical (İng.) Vezin kuralına aykırı, vezinsiz.
Antiphona (Yun.) Bkz.Anthem.
Antiphonaire (Fr.) Romen kilisesi kaynaklı şarkılar.
Antiphonal (İng.) Karşılıklı ilâhi okuma usulüne ait.
Antiphonary (İng.) Karşılıklı okunan ilâhi kitabı.
Antiphonia (Yun.) Sekizliler biçiminde söyleyiş.
Antiphonic (İng.) Antiphony üslûbunda.
Antiphony (İng.) Karşılıklı ilâhi okuma yöntemi, üslûbu.
Antique (İng.) Eski zamana ait.
Antiquity (İng.) Eski zaman uygarlığı.
Antistrophe (Yun.) Uyguda ikinci (ortadaki) ses.
Antitonale (Fr.) Ton dışı.
Apace (İng.) Çabuk, süratle.
Apassionata (İt.) Tutkulu bir duyguyla.
Apathetic (İng.) Duygusuz, cansız.
Aphones (Yun.) Eski yunanda nüans sürelerini gösteren işaretler.
Aphonia (İng.) Ses yitimi.
Aphonie (Yun.) Normal gırtlak sesinde değişme, kaybolma.
Aphony (İng.) Ses yitimi.
A piacere (İt.) Bağımsız, çalıcının isteğine bırakılış.
A piacimento (İt.) Gezinti, serbestiliği ile, yoruma bırakılı.
Apiece (İng.) Her biri.
A plaisir (Fr.) Bkz. A piacere.
Apollo clubs (İng.) Müzik kulübü, derneği.
Apologue (İng.) Ahlaki öykü.
Apotome (Fr.) Büyük yarım perde (ses).
Appareil auditif (Fr.) Dinleme organı.
Appasionata (İt.) Tutkulu, aşırı istekli ve ateşli bir deyişle.
Appassionatissimo (İt.) Çok aşırı bir tutkuyla son derece istekle.
Appassionato (İt.) Tutkulu aşırı istekli ve ateşli bir deyişle.
Appeau (Fr.) Sesini benzetleyerek kuş tutmaya yarayan düdük.
Appenato (İt.) Yaslı, üzüntülü.
Applaud (İng.) Alkışlamak.
Appoggiare (İt.) Basamak.
Appoggiatura (İt.) Esas sese bir üst ya da alt derecesine dokunarak geçme. Basamak.
Appoggiature (Fr.) Bkz. Appoggiatür.
Appoggiature longue (Fr.) Uzun basamak.
Appuyer (Fr.) Dayanmak, yüklenmek.
Apron, apron stage (İng.) Sahnenin perde önü bölümü.
Aptitude (İng.) Yetenek.
A punto d’arco (İng.) Yayın ucu ile çalınacağını bildirir.
A quarter (İng.) Dörtlük.
A quarter note (İng.) Dörtlük nota.
A quarter-rest (İng.) Dörtlük sus.
A quarto (İt.) Dörtlük.
A quatro (İt.) Dört seli, dört bölümlü.
Arabesque (Fr.) Süsleme yöntemi.
Aracto (İt.) Yay ile.
Arbitrario (İt.) İsteğe bağlı bir deyişle.
Arbitrary (İng.) İsteğe bağlı.
Arabitrio (İt.) İsteğe bırakılı.
Arc.   Archet’nin kısaltması.
Archaisme (Fr.) Bestecilikte eski yöntem ve üslupları benzetleme.
Archet (Fr.) Yay (arşe).
Archicembalo (İt.) Eski bir çalgı.
Archiluth (Fr.) Eski telli bir çalgı
Archiviole (Fr.) Yaylı (telli) çalgılar ailesi.
Archlute (İng.) Ut (büyük luthe).
Arciliuto (İt.) Eski telli bir çalgı.
Arco (İt.) Yay (arşe).
Arco ileno (İsp.) Tam yay ile.
Arco in su (İt.) Yayı iterek.
Ardency (İng.) İstek, çaba.
Ardent (İng.) Çabalı, ateşli.
Ardently (İng.) Çabayla, istekle.
Ardito (İt.) Canlı.
Arête (Fr.) Çan’ın kalın ses veren bölgesini çınlatmak.
Aria (İt.) Araya. Genellikle operalarda insan sesi için yazılan beste biçimi.
Aria buffa (İt.) Güldürücü arya.
Aria concertante (İt.) Dinleti aryası.
Aria d’abilita (İt.) Sesçinin yöntemini, yeteneğini gösterecek nitelikte arya.
Aria di chiesa (İt.) Kilise aryası.
Arietta (İt.) Küçük arya.
Ariette (Fr.) Küçük ezgi, küçük arya.
Aright (İng.) Doğru, kusursuz.
Arigot (Fr.) Altı delikli, üflemeli bir askeri müzik çalgısı (küçük flüt gibi).
Arioso (İt.) Hızı belirli, uzunca etkili bir opera parçası.
Armatura (İt.) Başlık.
Armature (Fr.) Başlık.
Armer la cref (Fr.) Açkıyı başlıklamak (diyez veya bemol koymak).
Armgeige (Al.) Kol kemanı, alto kemanı.
Armoneggiare (İt.) Armonize etmek.
Armonia (İt.) Armoni. Seslerin bileşimi ile ilgili uygu bilimi.
Armonia moderno (İsp.) Çağdaş armoni.
Armonica di bocca (İsp.) Ağız mızıkası.
Armonico (İt.) Armonik.
Armonizar (İsp.) Armonize etmek.
Armoniosamente (İt.) Uyumlu bir biçimde.
Armure (Fr.) Başlık. Açkı ile ölçü gösteren ‘rakamlar arasında, dizeğe değiştirme işaretlerini ‘koymak.
Arpa (İt.) Arp.
Arpégé (Fr.) Arpejlenmiş.
Arpége (Fr.) Arpej. Uygu seslerini çabukça ardıllama.
Arpégement (Fr.) Arpejleme.
Arpéger (Fr.) Arpejlemek.
Arpeggiare (İt.) Arpejlemek.
Arpeggiata (İt.) Arpejleme.
Arpeggiato (İt.) Arpejleme.
Arpeggiatura (İt.) Arpejlerin ardıllanışı.
Arpeggieren (Al.) Arpejlemek.
Arpeggio (İt.) Arpejleme.
Arpeggione (İt.) G.Staufe’in yaptığı (1823) yaylı ve ‘ telli bir çalgı.
Arpeggioted (İng.) Arpejlenmiş.
Arpegiar (İsp.) Arpejlemek.
Arpegiato (İt.) Arpejlenmiş.
Arpegio (İsp.) Arpej.
Arpinella, arpineta (İt.) Küçük arp.
Arpista (İt.) Arp çalıcısı.
Arrengement (Fr.) Uyarım (arrajıman). Bir ses çalgı ‘ yada topluluk için yazılmış olan bir yapıtı, başka bir ‘çalgı veya orkestraya (çalgı topluluğuna) yeniden ‘ uyarlamak, düzenlemek.
Arranger (Fr.) Uyarımlamak.
Arrangieren (Al.) Uyarımlamak.
Arreglado (İsp.) Bkz. Versiyon.
Ars antiqua (İt.) Eski sanat.
Ars nova (İt.) Yeni sanat.
Arsis (Yun.) Kaldırış.
Art (İng.) Sanat.
Articolare (İt.) Tane tane belirterek.
Articolato (İt.) Belirlenmiş, belirtilmiş.
Articolazione (İt.) Açık. Sağlam, doğru olarak ‘belirterek.
Articulacion (İsp.) Bkz. Articulation.
Articulado (İsp.) Belirlenmiş, belirtilmiş.
Articular (İsp.) Tane tane belirterek.
Articulate (İng.) Heceleri ayırarak söylemek.
Articulation (Fr.) Acık, Sağlam, doğru olarak belirterek.
Articulé (Fr.) Belirlenmiş, belirtilmiş.
Articuler (Fr.) Tane tane belirterek.
Artifice (Fr.) İşleme, geçiş noktası.
Artikulation (Al.) Bkz. Articulation.
Artikulieren (Al.) Tane tane belirterek.
Artiste (Fr.) Artist. Sanatçı.
Artistic (İng.) Sanatkârane, güzel sanatlara ait.
Artistique (Fr.) Güzel sanatlarla ilgili.
Artistry (İng.) Sanat yapıtları, sanat yeteneği, güzel sanatlarla ilgilenme.
As (Al.) La bemol.
Asas (Al.) La çift bemol.
Ascend (İng.) Çıkıcı.
Ascendant (Fr.) Çıkıcı.
Ascendente (İt.) Çıkıcı.
Ascending (İng.) Çıkıcı.
As-dur (Al.) La bemol majör.
A serie of arpeggios (İng.) Arpejli uygular sıralanışı, serisi.
Ases (Al.) La çift bemol.
A sharp (İng.) La diyez.
A short fugue (İng.) Kısa küçük füg.
Asiatique (Fr.) Doğuya özgü.
Aside (İng.) Sahnede kendi kendine söyleme.
A sixteenth (İng.) Onaltılık.
A sixtyfourth (İng.) Altmışdörtlük.
As-moll (Al.) La bemol minör.
Aspiration (Fr.) Soluk alma. Bir parça çalınırken veya okunurken, belli yerlerde soluk alma.
Aspirer (Fr.) Soluk almak.
Assai (İt.) Çok, pek.
Assai vivace (İt.) Çok çabuk.
Assiemo (İt.) Ses beraberliği, ses birliği.
Assonance (Fr.) Uyum. Söz uyumu.
Atabal   Davul.
Atabal turgues (İsp.) Türk davulu.
A tempo (İt.) İlk tempoya, önceki tempoya.
Athématique (Fr.) Temasız.
Athematisch (Al.) Temasız.
Atonal (Fr.) Eksensiz (tonsuz).
Atonalité (Fr.) Eksensizlik (tonsuzluk).
A tre (İt.) Üçüzlü, üçü bir arada.
A tre mona (İt.) Üç elle.
A tre parti (İt.) Üç bölümlü, üç partili.
A tre voci (İt.) Üç sesli.
Attacca (İt.) Giriş.
Attacca subito (İt.) Hemen gir.
Attacca subito il seguente (İt.) Hemen ikinciye girilecek, geçilecek.
Attach (İng.) Bağlamak.
Attaque (Fr.) Atılış, kapılış, algılayış.
Attaquer (Fr.) Atılmak, kapmak, algılamak.
Attention (Fr.) Dikkat (et).
At the cotave (İng.) Bir sekizli üstten.
A thirtysecond (İng.) Otuz ikilik süre.
Attitude (Fr.) Bale’de bacağın arkaya atılışı.
Attractif(ive) (Fr.) Diğer dereceleri belirleyen ilk nokta.
Attune (İng.) Uyumlamak.
Aubade (Fr.) Şafak sökerken çalınan müzik.
Aube (Port.) Bkz. Aubade.
Audace (Fr.) Korkusuz, kesin bir deyişle.
Audible (Fr.) Dinlenilebilir.
Audince (İng.) Duyma (işitme).
Audiofrequency (İng.) Ses dalgalarının frekansı.
Audiometer (İng.) Ses kuvvetini ölçen aygıt.
Auditeur (Fr.) Dinleyici.
Auditon (Fr.) Dinleyiş ilk dinleti.
Auditive (İng.) İşitmeye ait.
Auditoire (Fr.) Dinleyenler.
Auditor (İng.) Dinleyici.
Auditory (İng.) Dinleme salonuna ait.
Auditorium (Lat.) Dinleti salonu.
Aufgeweckt (Al.) Canlı, çabuk, çevik.
Auflösungszeichen (Al.) Bekar, bkz. Bécarre.
Aufstrich (Al.) Bkz. Poussê.
Auftakt (Al.) Eksik ölçü.
Aufloesung (Al.) Çözülme (armonide).
Aufsteigend (Al.) Çıkıcı.
Augmentation (Fr.) Artırım.
Augment (İng.) Artık.
Augmenté (Fr.) Artık.
Augmented interval (İng.) Artık aralık.
Augmenter (Fr.) Artırmak.
Auhang (Al.) Bitim eki, bölümü, Coda.
Aulête (Fr.) Aulos çalıcısı.
Aulos (Yun.) Eski bir çalgı.
Aural (İng.) Kulak veya duyma organına ait.
Auriculaire (Lat.) Elin beşinci parmağı, (piyanoda beşinci, kemanda dördüncü parmak).
Ausdruck (Al.) Anlatım, deyi.
Ausdrucksvoll (Al.) Anlatımlı, deyili.
Ausführen (Al.) Çalmak.
Ausführer (Al.) Çalıcı, çalgı çalan.
Ausführung (Al.) Çalış, çalma.
Ausgehalten (Al.) Dayangan, devam ettirilen.
Au signe (Fr.) İşarete (senyö işaretine).
Ausserts lebhaft (Al.) En son hızlılıkla.
Ausweichung (Al.) Eksen değiştirme.
Ausweichung der stimme (Al.) Eksen değiştiriş (ton değiştiriş).
Authente (Yun.) En eski.
Authentique (Fr.) Doğru, gerçek, belgelenmiş.
Auto bass cord section (İng.) Otomatik bas, uygu (akor) bölümü.
Autographe (Fr.) Kendi eliyle yazılmış.
Autoharp (İng.) Uygu çalan bir çeşit arp.
Ave (Lat.) Selâm, selâm duası.
Ave maria (Lat.) Selam, ey Meryem!
Ave, Regind caelorum (Lat.) Selam “Göklerin kraliçesi” Meryem Ana için.
A vide (Fr.) Açık telde, parmaklar tele basılmadan yay çekiş.
Avoid (İng.) Sakınmak, kaçınmak.
Avoidance (İng.) Sakınma, kaçınma.
A whole (İng.) Birlik.
A work (İng.) Yapıt.
Awwâda (Fas.) Kamış flüt.
Azione sacra (İt.) Oratoryo. Çalgı müziği eşliğinde ‘söylenmek üzere koro için yazılmış, Genellikle kutsal konulu bir dram türü.

Yorumlar