Facebook Twitter

GİTARIN AKORDU

GİTARIN AKORDU

GİTARIN AKORDU

Kulaktan akort etmek istiyorsak gitarda 5.perdeyi kullanabiliriz. Her telin 5. perdesi, bir sonraki telin sıfırıncı perdesini verir. Si hariç.Onun için alttan 3. telin 4. perdesini kullanmak gerekir.
İlk önce mi telini akort etmemiz gerekir. Bunun için herhangi bir yerden mi sesi almalıyız. Mesela bilgisayardaki küçük org programları olabilir.Bu programlardan mi sesini alabiliriz.ondan sonra ilk olarak mi telinin 5.perdesine basarız. Bu ses la sesidir ve iki sesi karşılaştırarak bir alttaki la telini akort ederiz .
Diğer tellerde de aynı şekilde yapılır. Fakat si telini akort etmek için bir üstteki sol telinin 5.perdesini değil de 4.perdesini kullanmak gerekir.
Bu şekilde akort edemiyorsak.Seslerin kulağımıza tam olarak oturması için zamana ihtiyacımız var demektir.
Akort Aletleri kullanarak da gitarımıza çok kolay ve hızlı bir şekilde akort edebiliriz.

Yorumlar