Facebook Twitter

Bateri Temel Ders 1

Bateri Temel Ders 1

Ses :

Ses, cizimlerin titreşmesi sonucu oluşur.
Bu titreşimlerin yarattığı dalgalar bir aracı tarafından(hava,su,metal,vs)
taşıdıktan sonra kulak tarafından algılandığı da biz de sesi işitiriz.

Titreşimler düzenli ise işittiğimiz ses "müzikal sestir".
Düzensiz titreşimlerle ise "gürültü" ortaya çıkar.

NOTA;

Notalar sesleri tanımlayan harfler olarak düşünülebilir.
Seslerin frekanslarını, isimlerini uzunluklarını ve yogunluklarını kağıt üzerinde anlatmamıza yarar.

Yararlı Notlar ;

Notalar ve suslar bazen yanlarında bir nokta işareti ile gösterilirler.
Bu nokta, nota veya sus süresinin 1.5 kat uzatıldığı anlamına gelir.

Davul notaları anlam bakımından biraz daha farklıdır.
Biçimleri tartım süre açısından aynı olsada portre üzerinde bulundukları yerler,
davul aksamının hangisinin (trampet,hi-hat-tomlar vs) çalındıgını gösterir.


HIZ TEMPO

Her müik eserinin bir hissiyatı ve hızı vardır.
Müzikal anlamda hız,dakika başına düşen vuruş sayısı (BPM-beat per minute) olarak ifade edilir.
Bunu metronom adı verilen aletle ölçeriz.
60 BPM ile çalınan bir parçada,dakkada 60 vuruş(diğre bir deyişle,saniyede bir vuruş yapılıyor demektir.
120 BMP ile çalınan bir parçada ise saniye başına vuruş sayısı 2 katına çıkar.

Batı Müziklerinin çoğu belli bir hızda çalınır ve öyle devam eder.
Bazılarının hızlarında ise değişikler olur.

Yorumlar