Facebook Twitter

AKOR VE AKORLARIN ÇALINMASI

AKOR VE AKORLARIN ÇALINMASI

AKOR VE AKORLARIN ÇALINMASI

Aynı anda seslendirilen çeşitli ses topluluğuna Akor Denir.
Çalınacak akor 3 sesli ise(hangi perdede olursa olsun)”5., 1., 2.” parmakla , çalınacak akor dört sesli ise bu parmaklara 3. parmak ilave edilir.Eğer akor beş ve altı sesli ise, baş parmak (5. parmak) kalın tellerden ikisine veya üçüne çalar,geriye kalanı da diğer parmaklar uygular.

Akor’un bütün seslerinin iyi çıkabilmesi için , sol el parmaklarının,çekiç gibi yuvarlak bastırılması ve tel üzerine iyice basarak,diğer tellerin tınısını engelleyecek şekilde tutulması gerekmektedir.Sağ elin parmakları ve ya sağ eldeki mızrap, sol el ile hazırlanmış telleri birden çalarak ve titreşimlerini devam ettirmek için hemen kalkmalıdır.

Akorlar her zaman arpej halinde,yani sesleri ard arda çalarak yapılır.

BARE, ARPEJ VE DİĞER …

Bare Ne Demek?
Kısaca Tek Parmakla bütün tellere basmak demektir.(mesela;tellerin 1.perdelerine) bare iki çeşittir.Büyük bare ve Küçük Bare.Küçük bare’de 1.parmak 2 ve 3 teli kapsar.Büyük barede ise 1.parmak perdeliğe baştanbaşa bütün telleri birlikte kavrar.
Büyük bareyi kolayca yapabilmeniz için, bileğinizi baş parmağınızı sapın iyice arkasına götürmeniz gereklidir.

Arpej Ne Demek?
Arka arkaya çalınan ve birleştikleri zaman akor oluşturulan çeşitli nota dizisine Arpej denir.Arpejler gitarda çok kullanılır,çünkü bu saz’a has olarak bıraktığı etki çok olumludur.
Arpejleri iyi çalabilmek için ,telleri çalmadan evvel sol el parmakları arpeji oluşturan akor perdeleri üzerine iyice ve aynı zamanda basması gerekmektedir.Arpejin son notası çalındıktan sonra parmaklar hemen kaldırılıp başka Akor’un seslerine geçilir.Eğer parmaklar her sesten sonra birer birer kalkacak olursa , her bir sesin toplamının oluşturduğu akor’un titreşimine engel olunur.
Sağ el parmakları veya mızrap,telleri ancak titreşim getirmek için tellere dokunur ve sol elin parmakları da parmak konulmayan tellerin titreşimine engel olmayacak şekilde perdelerle temas eder.
Gitar her tondan çalınabilir.Fakat diğer sazlarda olduğu gibi sevdiği tonları vardır.Gitar’a en kolay tonlar şunlardır.

* Do majör
* Sol majör
* Re majör
* Re minör

Diğer tonlar barenin çok kullanılmasını gerektirdiği için daha çok emek ister.
Notalar Batı dilinde alfabenin ilk yedi harfiyle yazılır.

* A = La
* B = Si
* C = DO
* D = Re
* E = Mi
* F = Fa
* G = Sol

Gam, Ritim Çalışma ve Prelüd
Gamların çalınmasını kolaylaştırmak için sağ el parmakları birbirinden açık ve kalkıp inmeleri eli rahatsız etmeyecek halde olmalıdır.(Parmakla çalanlar için)
Bir perdenin üzerinde bulunan parmağı ondan sonra gelecek olan notayı basmak için kaldırmamalıdır.Ancak o perde açık tel olmuş olsun.
Çıkıcı gamlarda,telden tele geçerken son bırakılan teli parmak hemen bırakmamalıdır çünkü tel boşuna titreşim yapar.

Yorumlar