Facebook Twitter

Bateri Temel Ders 1

Bateri Temel Ders 1

Ses :

Ses, cizimlerin titreşmesi sonucu oluşur.
Bu titreşimlerin yarattığı dalgalar bir aracı tarafından(hava,su,metal,vs)
taşıdıktan sonra kulak tarafından algılandığı da biz de sesi işitiriz.

Titreşimler düzenli ise işittiğimiz ses "müzikal sestir".
Düzensiz titreşimlerle ise "gürültü" ortaya çıkar.

AKOR VE AKORLARIN ÇALINMASI

AKOR VE AKORLARIN ÇALINMASI

AKOR VE AKORLARIN ÇALINMASI

Aynı anda seslendirilen çeşitli ses topluluğuna Akor Denir.
Çalınacak akor 3 sesli ise(hangi perdede olursa olsun)”5., 1., 2.” parmakla , çalınacak akor dört sesli ise bu parmaklara 3. parmak ilave edilir.Eğer akor beş ve altı sesli ise, baş parmak (5. parmak) kalı...

TAB NASIL OKUNUR ?

TAB NASIL OKUNUR ?

Tablature (tab) ,gitar için özel bir müzik notasıdır.Tab bir gitar nota özelliği olarak var olmuştur.Tab nota özelliğini bir sistem olarak algılamak doğru olacaktır.Tab nota sisteminde, nota bilmeye gerek duymadan çok basit şekilde anlaşılır bir nota türü olup evrenseldir.Dünyanın Her yerinde aynı şekilde kabul edilen kalıpl...

GİTARIN AKORDU

GİTARIN AKORDU

GİTARIN AKORDU

Kulaktan akort etmek istiyorsak gitarda 5.perdeyi kullanabiliriz. Her telin 5. perdesi, bir sonraki telin sıfırıncı perdesini verir. Si hariç.Onun için alttan 3. telin 4. perdesini kullanmak gerekir.
İlk önce mi telini akort etmemiz gerekir. Bunun için herhangi bir yerden mi sesi almalıyız. Mesela ...

ELEKTRO GİTARLAR

ELEKTRO GİTARLAR

ELEKTRO GİTARLAR
Elektrogitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektriğe çeviren ve böylece amplifikatöre bağlandığında yüksek miktarda ses alınabilen gitardır. Diğer gitarlar gibi elektrogitarlar da sap, gövde ve bas olmak üzere üç ana bölü...

1234